CowsOnWeb

CowsOnWeb is een geboortemelder, ontwikkeld door Signum in samenwerking met Inagro vzw,  voor de vleesveeteelt. CowsOnWeb waakt 24u/24u en 7d/7d over drachtige koeien. Wanneer het moment van kalven nadert – zo’n 12 tot 24 uur op voorhand – kan men eenvoudig zien op de gebruikerstoepassing. Deze toepassing kan van om het even waar en om het even wanneer geraadpleegd worden. Geen slapeloze nachten meer, diervriendelijk, betrouwbaar, vitale en gezonde kalveren,… Voor meer informatie, surf naar de site CowsOnWeb.net