Sensornetwerken

Een sensornetwerk is een vaak draadloos netwerk van sensoren die zich op verschillende plaatsen bevinden. De sensoren meten bepaalde gegevens, zoals temperatuur, trilling, beweging, geluid, licht of de aanwezigheid van bepaalde stoffen, en sturen de metingen door naar een centraal punt. De grootte van de sensor hangt af van de toepassing. In sommige gevallen worden meerdere metingen gecombineerd (zoals bv. neerslag, temperatuur en windsterkte). Met een sensornetwerk kun je snel veel data verzamelen, over grotere oppervlaktes. Het netwerk stuurt de metingen naar een server, van waar je via je computer of smartphone kunt inloggen om de gegevens te raadplegen. In bepaalde gevallen kun je zelfs een seintje krijgen als een meting een bepaald kritiek punt overschrijdt, zodat je snel kunt reageren op afwijkende waardes. Elk sensorpunt bevat, behalve de sensor of meerdere sensoren zelf vaak ook:
  • een draadloze verbinding
  • een kleine, energiezuinige microcontroller
  • een energiebron, meestal een batterij (al dan niet op zonne-energie)
Toepassingen sensornetwerken bij Signum – Sensornetwerk Inagro – Netwerk van weerpalen – CowsOnWeb – Energiemetingen   Interesse in een eigen sensornetwerk? Vragen over de mogelijkheden voor uw sector? Bel of mail ons voor meer informatie: 056 61 16 93 of kris@signum-engineering.be