Toepassingen

Sensornetwerken

Een sensornetwerk is een vaak draadloos netwerk van sensoren die zich op verschillende plaatsen bevinden. De sensoren meten bepaalde gegevens, zoals temperatuur, trilling, beweging, geluid, licht of de aanwezigheid van bepaalde stoffen, en sturen de metingen door naar een centraal punt.

De grootte van de sensor hangt af van de toepassing. In sommige gevallen worden meerdere metingen gecombineerd (zoals bv. neerslag, temperatuur en windsterkte). Met een sensornetwerk kun je snel veel data verzamelen, over grotere oppervlaktes. Het netwerk stuurt de metingen naar een server, van waar je via je computer of smartphone kunt inloggen om de gegevens te raadplegen.

In bepaalde gevallen kun je zelfs een seintje krijgen als een meting een bepaald kritiek punt overschrijdt, zodat je snel kunt reageren op afwijkende waardes.

Elk sensorpunt bevat, behalve de sensor of meerdere sensoren zelf vaak ook:

  • een draadloze verbinding
  • een kleine, energiezuinige microcontroller
  • een energiebron, meestal een batterij (al dan niet op zonne-energie)

Toepassingen sensornetwerken bij Signum

- Sensornetwerk Inagro

- Netwerk van weerpalen

- CowsOnWeb

- Energiemetingen

 

Interesse in een eigen sensornetwerk? Vragen over de mogelijkheden voor uw sector?

Bel of mail ons voor meer informatie: 056 61 16 93 of kris@signum-engineering.be

Sensornetwerk inagro

In samenwerking met Inagro, het onderzoeks- en adviescentrum voor land- en tuinbouw in West-Vlaanderen, ontwikkelde Signum een sensornetwerk dat data zoals stengeldikte of klimatologische gegevens verzamelt.

Inagro zoekt vaak methoden om gegevens op een geïntegreerde manier te meten en de nodige toestellen daarvoor kun je niet zomaar ergens kopen. Signum ontwikkelde de toestellen die de gegevens simultaan meten en digitaliseren. Alle gegevens die het sensornetwerk verzamelt, komen toe op een lokale server van Inagro. De onderzoekers hebben zo toegang tot alle data om deze te kunnen analyseren en interpreteren.

Teelt van tomaten en prei

Toepassingen voor Inagro zijn onder meer in de teelt van tomaten en prei. Door de groei van deze planten nauwkeurig in de gaten te houden, kunnen de omstandigheden voor de planten geoptimaliseerd worden. Het systeem herkent ook meteen afwijkende waardes, waardoor ziektes bij de planten snel ontdekt worden en zodat meteen de juiste maatregelen kunnen genomen worden om de planten te genezen.

 

Netwerk van weerpalen

Een andere toepassing van een sensornetwerk is het netwerk van weerpalen. Dit was voor Signum het eerste product in de landbouwsector, in 2009. De weerpalen registreren gegevens zoals neerslag, luchtvochtigheid, straling, lucht- en bodemtemperatuur. Het sensornetwerk stuurt de meetgegevens naar het internet enworden vooral gebruikt in gewasbescherming.

Signum Engineering deed voor dit project het elektronica-ontwerp, het fysieke ontwerp en het ontwikkelen van de software voor de weerpalen.

CowsOnWeb

CowsOnWeb is een geboortemelder, ontwikkeld door Signum in samenwerking met Inagro vzw,  voor de vleesveeteelt. CowsOnWeb waakt 24u/24u en 7d/7d over drachtige koeien. Wanneer het moment van kalven nadert - zo'n 12 tot 24 uur op voorhand - kan men eenvoudig zien op de gebruikerstoepassing. Deze toepassing kan van om het even waar en om het even wanneer geraadpleegd worden. Geen slapeloze nachten meer, diervriendelijk, betrouwbaar, vitale en gezonde kalveren,...

Voor meer informatie, surf naar de site CowsOnWeb.net